Thông tin truyện

Tầm Tần Ký

Cổ Long, Hoàng Dịch manhuavn + dacky.gate.vn Action, Historical, Manhua, Sci-fi Ongoing 0 58
Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử. Chap 131+: hamtruyen.com
Social Plugin
Thích

Danh sách Chapter
Tên Chapter Ngày thêm
Tầm Tần Ký chap-15818-04-2014
Tầm Tần Ký chap-15718-04-2014
Tầm Tần Ký chap-15618-04-2014
Tầm Tần Ký chap-15518-04-2014
Tầm Tần Ký chap-15418-04-2014
Tầm Tần Ký chap-15318-04-2014
Tầm Tần Ký chap-15218-04-2014
Tầm Tần Ký chap-15131-03-2014
Tầm Tần Ký chap-15031-03-2014
Tầm Tần Ký chap-14931-03-2014
Tầm Tần Ký chap-14827-03-2014
Tầm Tần Ký chap-14727-03-2014
Tầm Tần Ký chap-14627-03-2014
Tầm Tần Ký chap-145-p227-03-2014
Tầm Tần Ký chap-145-p127-03-2014
Tầm Tần Ký chap-14427-03-2014
Tầm Tần Ký chap-14327-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-08006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-07006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-06006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-05006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-04006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-03006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-02006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-01006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-00906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-00806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-00706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-00606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-00506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-00406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-00306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-00206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-00106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-09906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-10906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-11906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-12906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13206-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13306-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13406-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13506-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13606-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13706-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13806-03-2014
Tầm Tần Ký chap-13906-03-2014
Tầm Tần Ký chap-14006-03-2014
Tầm Tần Ký chap-14106-03-2014
Tầm Tần Ký chap-14206-03-2014
Facebook Comments