Thông tin truyện

Phong Vân

Mã Vĩnh Thành ComicVn Manhua, Martial Arts Ongoing 1 176
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.
Social Plugin
1 người đã thích

Danh sách Chapter
Tên Chapter Ngày thêm
Phong Vân chap-66618-04-2014
Phong Vân chap-66507-03-2014
Phong Vân chap-66404-03-2014
Phong Vân chap-66304-03-2014
Phong Vân chap-66204-03-2014
Phong Vân chap-66104-03-2014
Phong Vân chap-66004-03-2014
Phong Vân chap-65904-03-2014
Phong Vân chap-65804-03-2014
Phong Vân chap-65704-03-2014
Phong Vân chap-65604-03-2014
Phong Vân chap-65504-03-2014
Phong Vân chap-65404-03-2014
Phong Vân chap-65304-03-2014
Phong Vân chap-65204-03-2014
Phong Vân chap-65104-03-2014
Phong Vân chap-65004-03-2014
Phong Vân chap-64904-03-2014
Phong Vân chap-64804-03-2014
Phong Vân chap-64704-03-2014
Phong Vân chap-64604-03-2014
Phong Vân chap-64504-03-2014
Phong Vân chap-64404-03-2014
Phong Vân chap-64304-03-2014
Phong Vân chap-64204-03-2014
Phong Vân chap-64104-03-2014
Phong Vân chap-64004-03-2014
Phong Vân chap-63904-03-2014
Phong Vân chap-63804-03-2014
Phong Vân chap-63704-03-2014
Phong Vân chap-63604-03-2014
Phong Vân chap-63504-03-2014
Phong Vân chap-63404-03-2014
Phong Vân chap-63304-03-2014
Phong Vân chap-63204-03-2014
Phong Vân chap-63104-03-2014
Phong Vân chap-63004-03-2014
Phong Vân chap-62904-03-2014
Phong Vân chap-62804-03-2014
Phong Vân chap-62704-03-2014
Phong Vân chap-62604-03-2014
Phong Vân chap-62504-03-2014
Phong Vân chap-62404-03-2014
Phong Vân chap-62304-03-2014
Phong Vân chap-62204-03-2014
Phong Vân chap-62104-03-2014
Phong Vân chap-62004-03-2014
Phong Vân chap-61904-03-2014
Phong Vân chap-61804-03-2014
Phong Vân chap-61704-03-2014
Phong Vân chap-61604-03-2014
Phong Vân chap-61504-03-2014
Phong Vân chap-61404-03-2014
Phong Vân chap-61304-03-2014
Phong Vân chap-61204-03-2014
Phong Vân chap-61104-03-2014
Phong Vân chap-61004-03-2014
Phong Vân chap-60904-03-2014
Phong Vân chap-60804-03-2014
Phong Vân chap-60704-03-2014
Phong Vân chap-60604-03-2014
Phong Vân chap-60504-03-2014
Phong Vân chap-60404-03-2014
Phong Vân chap-60304-03-2014
Phong Vân chap-60204-03-2014
Phong Vân chap-60104-03-2014
Phong Vân chap-60004-03-2014
Phong Vân chap-59904-03-2014
Phong Vân chap-59804-03-2014
Phong Vân chap-59704-03-2014
Phong Vân chap-59604-03-2014
Phong Vân chap-59504-03-2014
Phong Vân chap-59404-03-2014
Phong Vân chap-59304-03-2014
Phong Vân chap-59204-03-2014
Phong Vân chap-59104-03-2014
Phong Vân chap-59004-03-2014
Phong Vân chap-58904-03-2014
Phong Vân chap-58804-03-2014
Phong Vân chap-58704-03-2014
Phong Vân chap-58604-03-2014
Phong Vân chap-58504-03-2014
Phong Vân chap-58404-03-2014
Phong Vân chap-58304-03-2014
Phong Vân chap-58204-03-2014
Phong Vân chap-58104-03-2014
Phong Vân chap-58004-03-2014
Phong Vân chap-57904-03-2014
Phong Vân chap-57804-03-2014
Phong Vân chap-57704-03-2014
Phong Vân chap-57604-03-2014
Phong Vân chap-57504-03-2014
Phong Vân chap-57404-03-2014
Phong Vân chap-57304-03-2014
Phong Vân chap-57204-03-2014
Phong Vân chap-57104-03-2014
Phong Vân chap-57004-03-2014
Phong Vân chap-56904-03-2014
Phong Vân chap-56804-03-2014
Phong Vân chap-56704-03-2014
Phong Vân chap-56604-03-2014
Phong Vân chap-56504-03-2014
Phong Vân chap-56404-03-2014
Phong Vân chap-56304-03-2014
Phong Vân chap-56204-03-2014
Phong Vân chap-56104-03-2014
Phong Vân chap-56004-03-2014
Phong Vân chap-55904-03-2014
Phong Vân chap-55804-03-2014
Phong Vân chap-55704-03-2014
Phong Vân chap-55604-03-2014
Phong Vân chap-55504-03-2014
Phong Vân chap-55404-03-2014
Phong Vân chap-55304-03-2014
Phong Vân chap-55204-03-2014
Phong Vân chap-55104-03-2014
Phong Vân chap-55004-03-2014
Phong Vân chap-54904-03-2014
Phong Vân chap-54804-03-2014
Phong Vân chap-54704-03-2014
Phong Vân chap-54604-03-2014
Phong Vân chap-54504-03-2014
Phong Vân chap-54404-03-2014
Phong Vân chap-54304-03-2014
Phong Vân chap-54204-03-2014
Phong Vân chap-54104-03-2014
Phong Vân chap-54004-03-2014
Phong Vân chap-53904-03-2014
Phong Vân chap-53804-03-2014
Phong Vân chap-53704-03-2014
Phong Vân chap-53604-03-2014
Phong Vân chap-53504-03-2014
Phong Vân chap-53404-03-2014
Phong Vân chap-53304-03-2014
Phong Vân chap-53204-03-2014
Phong Vân chap-53104-03-2014
Phong Vân chap-53004-03-2014
Phong Vân chap-52904-03-2014
Phong Vân chap-52804-03-2014
Phong Vân chap-52704-03-2014
Phong Vân chap-52604-03-2014
Phong Vân chap-52504-03-2014
Phong Vân chap-52404-03-2014
Phong Vân chap-52304-03-2014
Phong Vân chap-52204-03-2014
Phong Vân chap-52104-03-2014
Phong Vân chap-52004-03-2014
Phong Vân chap-51904-03-2014
Phong Vân chap-51804-03-2014
Phong Vân chap-51704-03-2014
Phong Vân chap-51604-03-2014
Phong Vân chap-51504-03-2014
Phong Vân chap-51404-03-2014
Phong Vân chap-51304-03-2014
Phong Vân chap-51204-03-2014
Phong Vân chap-51104-03-2014
Phong Vân chap-51004-03-2014
Phong Vân chap-50904-03-2014
Phong Vân chap-50804-03-2014
Phong Vân chap-50704-03-2014
Phong Vân chap-50604-03-2014
Phong Vân chap-50504-03-2014
Phong Vân chap-50404-03-2014
Phong Vân chap-50304-03-2014
Phong Vân chap-50204-03-2014
Phong Vân chap-50104-03-2014
Phong Vân chap-50004-03-2014
Phong Vân chap-49904-03-2014
Phong Vân chap-49804-03-2014
Phong Vân chap-49704-03-2014
Phong Vân chap-49604-03-2014
Phong Vân chap-49504-03-2014
Phong Vân chap-49404-03-2014
Phong Vân chap-49304-03-2014
Phong Vân chap-49204-03-2014
Phong Vân chap-49104-03-2014
Phong Vân chap-49004-03-2014
Phong Vân chap-48904-03-2014
Phong Vân chap-48804-03-2014
Phong Vân chap-48704-03-2014
Phong Vân chap-48604-03-2014
Phong Vân chap-48504-03-2014
Phong Vân chap-48404-03-2014
Phong Vân chap-48304-03-2014
Phong Vân chap-48204-03-2014
Phong Vân chap-48104-03-2014
Phong Vân chap-48004-03-2014
Phong Vân chap-47904-03-2014
Phong Vân chap-47804-03-2014
Phong Vân chap-47704-03-2014
Phong Vân chap-47604-03-2014
Phong Vân chap-47504-03-2014
Phong Vân chap-47404-03-2014
Phong Vân chap-47304-03-2014
Phong Vân chap-47204-03-2014
Phong Vân chap-47104-03-2014
Phong Vân chap-47004-03-2014
Phong Vân chap-46904-03-2014
Phong Vân chap-46804-03-2014
Phong Vân chap-46704-03-2014
Phong Vân chap-46604-03-2014
Phong Vân chap-46504-03-2014
Phong Vân chap-46404-03-2014
Phong Vân chap-46304-03-2014
Phong Vân chap-46204-03-2014
Phong Vân chap-46104-03-2014
Phong Vân chap-46004-03-2014
Phong Vân chap-45904-03-2014
Phong Vân chap-45804-03-2014
Phong Vân chap-45704-03-2014
Phong Vân chap-45604-03-2014
Phong Vân chap-45504-03-2014
Phong Vân chap-45404-03-2014
Phong Vân chap-45304-03-2014
Phong Vân chap-45204-03-2014
Phong Vân chap-45104-03-2014
Phong Vân chap-45004-03-2014
Phong Vân chap-44904-03-2014
Phong Vân chap-44804-03-2014
Phong Vân chap-44704-03-2014
Phong Vân chap-44604-03-2014
Phong Vân chap-44504-03-2014
Phong Vân chap-44404-03-2014
Phong Vân chap-44304-03-2014
Phong Vân chap-44204-03-2014
Phong Vân chap-44104-03-2014
Phong Vân chap-44004-03-2014
Phong Vân chap-43904-03-2014
Phong Vân chap-43804-03-2014
Phong Vân chap-43704-03-2014
Phong Vân chap-43604-03-2014
Phong Vân chap-43504-03-2014
Phong Vân chap-43304-03-2014
Phong Vân chap-43204-03-2014
Phong Vân chap-43104-03-2014
Phong Vân chap-43004-03-2014
Phong Vân chap-42904-03-2014
Phong Vân chap-42804-03-2014
Phong Vân chap-42704-03-2014
Phong Vân chap-42604-03-2014
Phong Vân chap-42504-03-2014
Phong Vân chap-42404-03-2014
Phong Vân chap-42304-03-2014
Phong Vân chap-42204-03-2014
Phong Vân chap-42104-03-2014
Phong Vân chap-42004-03-2014
Phong Vân chap-41904-03-2014
Phong Vân chap-41804-03-2014
Phong Vân chap-41704-03-2014
Phong Vân chap-41604-03-2014
Phong Vân chap-41504-03-2014
Phong Vân chap-41404-03-2014
Phong Vân chap-41304-03-2014
Phong Vân chap-41204-03-2014
Phong Vân chap-41104-03-2014
Phong Vân chap-28704-03-2014
Phong Vân chap-28604-03-2014
Phong Vân chap-28504-03-2014
Phong Vân chap-28404-03-2014
Phong Vân chap-28304-03-2014
Phong Vân chap-28204-03-2014
Phong Vân chap-28104-03-2014
Phong Vân chap-28004-03-2014
Phong Vân chap-27904-03-2014
Phong Vân chap-27804-03-2014
Phong Vân chap-27704-03-2014
Phong Vân chap-27604-03-2014
Phong Vân chap-27504-03-2014
Phong Vân chap-27404-03-2014
Phong Vân chap-27304-03-2014
Phong Vân chap-27204-03-2014
Phong Vân chap-27104-03-2014
Phong Vân chap-27004-03-2014
Phong Vân chap-26904-03-2014
Phong Vân chap-26804-03-2014
Phong Vân chap-26704-03-2014
Phong Vân chap-26604-03-2014
Phong Vân chap-26504-03-2014
Phong Vân chap-26404-03-2014
Phong Vân chap-26304-03-2014
Phong Vân chap-26204-03-2014
Phong Vân chap-26104-03-2014
Phong Vân chap-26004-03-2014
Phong Vân chap-25204-03-2014
Phong Vân chap-25104-03-2014
Phong Vân chap-25004-03-2014
Phong Vân chap-24904-03-2014
Phong Vân chap-24804-03-2014
Phong Vân chap-24704-03-2014
Phong Vân chap-24604-03-2014
Phong Vân chap-24504-03-2014
Phong Vân chap-24404-03-2014
Phong Vân chap-24304-03-2014
Phong Vân chap-24204-03-2014
Phong Vân chap-24104-03-2014
Phong Vân chap-24004-03-2014
Phong Vân chap-23904-03-2014
Phong Vân chap-23804-03-2014
Phong Vân chap-23704-03-2014
Phong Vân chap-23604-03-2014
Phong Vân chap-23504-03-2014
Phong Vân chap-23404-03-2014
Phong Vân chap-23304-03-2014
Phong Vân chap-23204-03-2014
Phong Vân chap-23104-03-2014
Phong Vân chap-23004-03-2014
Phong Vân chap-22904-03-2014
Phong Vân chap-22804-03-2014
Phong Vân chap-22704-03-2014
Phong Vân chap-22604-03-2014
Phong Vân chap-22504-03-2014
Phong Vân chap-22404-03-2014
Phong Vân chap-22304-03-2014
Phong Vân chap-22204-03-2014
Phong Vân chap-22104-03-2014
Phong Vân chap-22004-03-2014
Phong Vân chap-21904-03-2014
Phong Vân chap-21804-03-2014
Phong Vân chap-21704-03-2014
Phong Vân chap-21604-03-2014
Phong Vân chap-21504-03-2014
Phong Vân chap-21404-03-2014
Phong Vân chap-21304-03-2014
Phong Vân chap-21204-03-2014
Phong Vân chap-21104-03-2014
Phong Vân chap-21004-03-2014
Phong Vân chap-20904-03-2014
Phong Vân chap-20804-03-2014
Phong Vân chap-20704-03-2014
Phong Vân chap-20604-03-2014
Phong Vân chap-20504-03-2014
Phong Vân chap-20404-03-2014
Phong Vân chap-20304-03-2014
Phong Vân chap-20204-03-2014
Phong Vân chap-20104-03-2014
Phong Vân chap-20004-03-2014
Phong Vân chap-19904-03-2014
Phong Vân chap-19804-03-2014
Phong Vân chap-19704-03-2014
Phong Vân chap-19604-03-2014
Phong Vân chap-19504-03-2014
Phong Vân chap-19404-03-2014
Phong Vân chap-19304-03-2014
Phong Vân chap-19204-03-2014
Phong Vân chap-19104-03-2014
Phong Vân chap-19004-03-2014
Phong Vân chap-18904-03-2014
Phong Vân chap-18804-03-2014
Phong Vân chap-18704-03-2014
Phong Vân chap-18604-03-2014
Phong Vân chap-18504-03-2014
Phong Vân chap-18404-03-2014
Phong Vân chap-18304-03-2014
Phong Vân chap-18204-03-2014
Phong Vân chap-18104-03-2014
Phong Vân chap-18004-03-2014
Phong Vân chap-17904-03-2014
Phong Vân chap-17804-03-2014
Phong Vân chap-17704-03-2014
Phong Vân chap-17604-03-2014
Phong Vân chap-17504-03-2014
Phong Vân chap-17404-03-2014
Phong Vân chap-17304-03-2014
Phong Vân chap-17204-03-2014
Phong Vân chap-17104-03-2014
Phong Vân chap-17004-03-2014
Phong Vân chap-16904-03-2014
Phong Vân chap-16804-03-2014
Phong Vân chap-16704-03-2014
Phong Vân chap-16604-03-2014
Phong Vân chap-16504-03-2014
Phong Vân chap-16404-03-2014
Phong Vân chap-16304-03-2014
Phong Vân chap-16204-03-2014
Phong Vân chap-16104-03-2014
Phong Vân chap-16004-03-2014
Phong Vân chap-15904-03-2014
Phong Vân chap-15804-03-2014
Phong Vân chap-15704-03-2014
Phong Vân chap-15604-03-2014
Phong Vân chap-15504-03-2014
Phong Vân chap-15404-03-2014
Phong Vân chap-15304-03-2014
Phong Vân chap-15204-03-2014
Phong Vân chap-15104-03-2014
Phong Vân chap-15004-03-2014
Phong Vân chap-14904-03-2014
Phong Vân chap-14804-03-2014
Phong Vân chap-14704-03-2014
Phong Vân chap-14604-03-2014
Phong Vân chap-14504-03-2014
Phong Vân chap-14404-03-2014
Phong Vân chap-14304-03-2014
Phong Vân chap-14204-03-2014
Phong Vân chap-14104-03-2014
Phong Vân chap-14004-03-2014
Phong Vân chap-13904-03-2014
Phong Vân chap-13804-03-2014
Phong Vân chap-13704-03-2014
Phong Vân chap-13604-03-2014
Phong Vân chap-13504-03-2014
Phong Vân chap-13404-03-2014
Phong Vân chap-13304-03-2014
Phong Vân chap-13204-03-2014
Phong Vân chap-13104-03-2014
Phong Vân chap-13004-03-2014
Phong Vân chap-12904-03-2014
Phong Vân chap-12804-03-2014
Phong Vân chap-12704-03-2014
Phong Vân chap-12604-03-2014
Phong Vân chap-12504-03-2014
Phong Vân chap-12404-03-2014
Phong Vân chap-12304-03-2014
Phong Vân chap-12204-03-2014
Phong Vân chap-12104-03-2014
Phong Vân chap-12004-03-2014
Phong Vân chap-11904-03-2014
Phong Vân chap-11804-03-2014
Phong Vân chap-11704-03-2014
Phong Vân chap-11604-03-2014
Phong Vân chap-11504-03-2014
Phong Vân chap-11404-03-2014
Phong Vân chap-11304-03-2014
Phong Vân chap-11204-03-2014
Phong Vân chap-11104-03-2014
Phong Vân chap-10904-03-2014
Phong Vân chap-10804-03-2014
Phong Vân chap-10704-03-2014
Phong Vân chap-10604-03-2014
Phong Vân chap-10504-03-2014
Phong Vân chap-10404-03-2014
Phong Vân chap-10304-03-2014
Phong Vân chap-10204-03-2014
Phong Vân chap-10104-03-2014
Phong Vân chap-10004-03-2014
Phong Vân chap-09904-03-2014
Phong Vân chap-09804-03-2014
Phong Vân chap-09704-03-2014
Phong Vân chap-09604-03-2014
Phong Vân chap-09504-03-2014
Phong Vân chap-09404-03-2014
Phong Vân chap-09304-03-2014
Phong Vân chap-09204-03-2014
Phong Vân chap-09104-03-2014
Phong Vân chap-09004-03-2014
Phong Vân chap-08904-03-2014
Phong Vân chap-08804-03-2014
Phong Vân chap-08704-03-2014
Phong Vân chap-08604-03-2014
Phong Vân chap-08504-03-2014
Phong Vân chap-08404-03-2014
Phong Vân chap-08304-03-2014
Phong Vân chap-08204-03-2014
Phong Vân chap-08104-03-2014
Phong Vân chap-08004-03-2014
Phong Vân chap-07904-03-2014
Phong Vân chap-07804-03-2014
Phong Vân chap-07704-03-2014
Phong Vân chap-07604-03-2014
Phong Vân chap-07504-03-2014
Phong Vân chap-07404-03-2014
Phong Vân chap-07304-03-2014
Phong Vân chap-07204-03-2014
Phong Vân chap-07104-03-2014
Phong Vân chap-07004-03-2014
Phong Vân chap-06904-03-2014
Phong Vân chap-06804-03-2014
Phong Vân chap-06704-03-2014
Phong Vân chap-06604-03-2014
Phong Vân chap-06504-03-2014
Phong Vân chap-06404-03-2014
Phong Vân chap-06304-03-2014
Phong Vân chap-06204-03-2014
Phong Vân chap-06104-03-2014
Phong Vân chap-06004-03-2014
Phong Vân chap-05904-03-2014
Phong Vân chap-05804-03-2014
Phong Vân chap-05704-03-2014
Phong Vân chap-05604-03-2014
Phong Vân chap-05504-03-2014
Phong Vân chap-05404-03-2014
Phong Vân chap-05304-03-2014
Phong Vân chap-05204-03-2014
Phong Vân chap-05104-03-2014
Phong Vân chap-05004-03-2014
Phong Vân chap-04904-03-2014
Phong Vân chap-04804-03-2014
Phong Vân chap-04704-03-2014
Phong Vân chap-04604-03-2014
Phong Vân chap-04504-03-2014
Phong Vân chap-04404-03-2014
Phong Vân chap-04304-03-2014
Phong Vân chap-04204-03-2014
Phong Vân chap-04104-03-2014
Phong Vân chap-04004-03-2014
Phong Vân chap-03904-03-2014
Phong Vân chap-03804-03-2014
Phong Vân chap-03704-03-2014
Phong Vân chap-03604-03-2014
Phong Vân chap-03504-03-2014
Phong Vân chap-03404-03-2014
Phong Vân chap-03304-03-2014
Phong Vân chap-03204-03-2014
Phong Vân chap-03104-03-2014
Phong Vân chap-03004-03-2014
Phong Vân chap-02904-03-2014
Phong Vân chap-02804-03-2014
Phong Vân chap-02704-03-2014
Phong Vân chap-02604-03-2014
Phong Vân chap-02504-03-2014
Phong Vân chap-02404-03-2014
Phong Vân chap-02304-03-2014
Phong Vân chap-02204-03-2014
Phong Vân chap-02104-03-2014
Phong Vân chap-02004-03-2014
Phong Vân chap-01904-03-2014
Phong Vân chap-01804-03-2014
Phong Vân chap-01704-03-2014
Phong Vân chap-01604-03-2014
Phong Vân chap-01504-03-2014
Phong Vân chap-01404-03-2014
Phong Vân chap-01304-03-2014
Phong Vân chap-01204-03-2014
Phong Vân chap-01104-03-2014
Phong Vân chap-01004-03-2014
Phong Vân chap-00904-03-2014
Phong Vân chap-00804-03-2014
Phong Vân chap-00704-03-2014
Phong Vân chap-006-bonus04-03-2014
Phong Vân chap-00604-03-2014
Phong Vân chap-00504-03-2014
Phong Vân chap-00404-03-2014
Phong Vân chap-00304-03-2014
Phong Vân chap-00204-03-2014
Phong Vân chap-00104-03-2014
Facebook Comments