Thông tin truyện

One Piece (OPFC + Ma5mvn)

Oda Eiichiro OPFC + Ma5mvn Action, Adventure, Anime, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen Ongoing 0 141
Một cậu bé tên Monkey D. Luffy, được khuyến khích bởi người anh hùng thuở nhỏ Shanks "Tóc đỏ", giong buồm ra khơi trên chuyến hành trình tìm kho báu huyền thoại One Piece và trở thành Vua hải tặc. Để làm được điều này, cậu phải đến được tận cùng của vùng biển nguy hiểm và chết chóc nhất thế giới: Grand Line (Đại Hải Trình).
Social Plugin
Thích

Danh sách Chapter
Tên Chapter Ngày thêm
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-060103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-060003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-059003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-058003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-057003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-056003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-055003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-054003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-053003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-052003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-051003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-050003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-049003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048703-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048603-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048503-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048403-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048303-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048203-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048103-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-048003-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-047903-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-047803-03-2014
One Piece (OPFC + Ma5mvn) chap-047703-03-2014
Facebook Comments